Disclaimer

De website golf-vakantie.nl is een merknaam van Vakantieknallerz.nl. Niets op deze website mag door anderen dan VakantieknallerZ geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en (mede) gebaseerd op door uitvoerende reisorganisaties en andere participanten verstrekte gegevens. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens VakantieknallerZ geen rechten worden ontleend. VakantieknallerZ is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

VakantieknallerZ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie op deze website.